Publicaciones


Nao senlleira de Fermín Bouza-Brey

Edición

López, Teresa

Linea de investigación

Literatura contemporánea gallega

ISBN

84-89679-34-7

Editorial

A Nosa Terra/ AS-PG

Fecha de publicación

1997

Número de páginas

660