Tese de doutoramento


O galego e as leis (1975-1986): bases sociolingüísticas para a análise da lexislación lingüística sobre o galego


Data de Lectura

1-xaneiro-1991
Facultade

Filoloxía
Universidade

Universidade de Santiago de Compostela
Departamento

Galego
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude
Título acadado

Doutora en Filoloxía Galega
Dirixida por

Xosé María Dobarro Paz
Descrición

O obxecto central da tese é o estudo da fortuna do idioma galego no marco legal actual, tanto estatal coma autonómico, con preferencia do período 1975 (ano en que se promulgan decretos que son anuncio da posterior lexislación constitucional) a 1986 (ano en que o Tribunal Constitucional dita sentenza sobreo recurso de insconstitucionalidade interposto polo goberno español á Lei de normalización lingüística galega). O campo de estudo é o sociolingüístico e non o xurídico. Unha das conclusións da tese é que a alternativa normalizadora para a lingua galega hai que situala no unilingüismo social.