PHD Thesis


As relacións sexoafectivas intermasculinas e interfemininas no trobdorismo galego


Reading Date

Jul 21, 2017
Faculty

Filoloxía
University

Universidade da Coruña
Department

Letras
Mark

Cum Laude
Earned title

Doutor en Filoloxías Galega e Portuguesa