BIBLIOTECA-ARQUIVO TEATRAL "FRANCISCO PILLADO MAYOR"
Fondos

Os fondos iniciais correspondentes á Biblioteca, integrados no catálogo xeral, aumentan e actualízanse continuamente con cargo á partida de Biblioteca da área de Filoloxías Galega e Portuguesa. Poden ser consultados na Biblioteca da Facultade de Filoloxía, onde contan cun local propio.

Os fondos iniciais correspondentes ao Arquivo seguen sendo actualizados polas achegas do propio Francisco Pillado. Estes fondos están catalogados e poden consultarse a través da páxina web da Biblioteca. Seleccione:

1. Catálogo da UDC:

2. Palabra clave: Colección

3. Teclee: Colección Francisco Pillado Mayor

exemplo de busca

 

 

 

 

 

4. Seleccione:

        Arquivo Luis Seoane
        Cartaces
        Compañías
        Eventos
        Música
        Organismos
        Prensa
        Programas de man
        Publicacións
        Representacións textos