Carlos F. Velasco Souto (Tomeza, Pontevedra, 1958)
Formación:
Licenciado en Xeografía e Historia, Universidade de Santiago de Compostela (1980)
Graduado en Xeografía e Historia, Universidade de Santiago de Compostela (1981)
Doutoramento en Xeografía e Historia, Universidade de Santiago de Compostela (1985)

Experiencia profesional:
Bolseiro de F.P.I., Universidade de Santiago de Compostela, Depto. de Historia Contemporánea (1981-1984)
Profesor encarregado de curso, Nivel B, Universidade de Santiago de Compostela, Coléxio Universitário da Coruña (1985-1986)
Profesor colaborador con dedicación exclusiva, Universidade de Santiago de Compostela, Coléxio Universitário da Coruña (1986-1987)
Profesor titular de universidade, Universidade de Santiago, Coléxio Universitário da Coruña (Toma de posesión: 23 de junio de 1987)
Profesor titular de universidade, Universidade da Coruña, Faculdades de Humanidades e Filoloxía (dende 1990, en virtude do Decreto sobre segregación de centros universitarios da Universidade de Santiago nas novas Universidades de A Coruña e Vigo)

Liñas de investigación:
Movimentos sociais e confilitividade social agrária na Galiza Contemporánea
Memória histórica e represión franquista na Galiza

Publicacións dos últimos cinco anos:
Libros:
1936. Represión e alzamento militar en Galiza. Vigo, Edicións A Nosa Terra, 2006, 376 pp.
Compañía de Tranvías de A Coruña (1876-2005) . Redes de transporte local. Madrid, LID Editorial Empresarial, 2006, 370 pp. (autoría compartida entre Alberte Martínez López (dir.), Carlos Piñeiro Sánchez e Carlos Velasco Souto).
A represión franquista en Oleiros (1936-1950). Oleiros (A Coruña), Editorial Trifolium, 2008, 143 pp.
Piñeiro e o piñeirismo em perspectiva histórica. Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2009, 110 pp.

Artigos:
“¿En los orígenes de una burguesía agraria o la consolidación de una economía de renta? La formación de un patrimonio rural en la Galicia sudoriental, 1740-1850”, en Historia Agraria,
nº 41 (2007), pp. 31-55.
“Protesta campesina e proprietarizaçom. A luita pola terra na Galiza no dealbar do capitalismo”, en Semata. Ciencias Sociais e Humanidades, nº 19 (2008), pp. 159-175.
“Xullo 1936-Agosto 1937. A pegada da represión na Coruña”, en Eliseo Fernández (ed.): A fuxida do Portiño. Historia, memoria e vítimas. Vigo, Edicións A Nosa Terra, 2009, pp. 73-98.
“As consecuencias da fuga do Portiño”, en Eliseo Fernández (ed.): A fuxida do Portiño. Historia, memoria e vítimas. Vigo, Edicións A Nosa Terra, 2009, pp. 171-184.
"Galiza na II República", en Uxío-Breogán Diéguez (coord.): A Galiza de Bóveda. Actas do congreso 2003, Ourense, Difusora de Letras, artes e Ideas, 2009, pp. 153-179.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Volver