Monografías
capa da revista

Os pronomes demostrativos
Xosé Manuel Sánchez Rei
Monografía 1 (2002)
ver pdf

 

capa da revista

O idioma galego no limiar da súa renacenza
Ramón Mariño Paz
Monografía 2 (2003)
ver pdf

 

capa da revista

Os marcadores discursivos. Conectores contrargumentativos no galego escrito
Xosé Ramón Freixeiro Mato
Monografía 3 (2005)
ver pdf

 

capa da revista

O xénero gramatical en galego
Xoán Carlos Lagares
Monografía 4 (2003)
ver pdf

 

capa da revista

Documentos galego-portugueses dos séculos XII e XIII
José António Souto Cabo
Monografía 5 (2008)
ver pdf

 

capa da revista

O complemento preposicional en galego. Análise desde a gramática de valencias
Xosé Manuel Sánchez Rei
Monografía 6 (2010)
ver pdf

 

capa da revista

Consideracións sobre a decadencia e a rehabilitación da lingua galega. Homenaxe a Manuel García Blanco
Goretti Sanmartín Rei (editora)
Monografía 7 (2012)
ver pdf