Publicacións  • Libros
  • Sitios web
  • Capítulos de libros
  • Artigos en revistas
  • Congresos
  • Recensións
  • Outras
Peres Vigo, Alexandre / Picallo Fontes, Héitor / Ermida Meilán, Xosé Ramón, Os reis e as raíñas da Galiza. 1.000 anos dun reino de seu, Santiago de Composela, Sermos Galiza, 2024, 160 pp. [ISBN 978-84-09-45637-6].
VV. AA. / Peres Vigo, Alexandre, Personaxes da Galiza medieval II, Santiago de Composela, Asociación Agrupación Cultural O Galo, 2023, 120 pp. [ISBN 978-84-128102-3-3].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, A estrela que nos guía. O galego entre un pasado brillante e un incerto futuro, Santiago de Compostela, Fundación Moncho Reboiras, 2023, 182 pp. [ISBN 978-84-09-51450-2].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (ed.), Mª Pilar García Negro: Intenso e solidario feminismo. Estudos rosalianos, A Coruña, Servizo de Publicacións da UDC, 2023, 228 pp. [ISBN 978-84-9749-873-9].
Ánxela Lema París (ed.), O cento voando: amores, alianzas e non-monogamias, Xerais, 2023 (Nunes Brións, Andrea / Lema París, Ánxela) [ISBN 9788411102889].
Peres Vigo, Alexandre, Do ódio à paródia. O estereótipo antigalego na literatura espanhola do século XVII, Santiago de Compostela, Através, 2023, 180 pp. [ISBN 978-84-16545-86-5].
Peres Vigo, Alexandre, Pedro Pardo de Cela. Vida, morte e memoria dun nobre galego, Santiago de Composela, Sermos Galiza, 2023, 78 pp. [ISBN 978-84-09-53335-0].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano (ed.), Elsinor no Finis Terrae. Estudos transversais sobre teatro galego, Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Wi (Reino Unido), Peter Lang, 2022, 520 pp. [ISBN 9781800797123] [ISBN Dixital 9781800797147] [DOI 10.3726/b19161].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Noemí Garcia Rodríguez (eds.), Cancioneiro da Ribeira de Piquín. Unha aproximación á poesía tradicional da montaña lucense, Canela, 2022, 111 pp. [ISBN 978-84-09-39260-5].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Unha amizade con Ferrol ao fondo. Correspondencia entre Carvalho Calero e Tomás Barros, Ferrol, Club de Prensa de Ferrol, 2022, 259 pp. [ISBN DL C2054-2022].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano / Vilavedra, Dolores / Oti Ríos, Francisco / Lorenzo Pérez, Carlos (eds.), Deseñando horizontes. Situación actual, orixe e planificación do futuro do teatro galego, Santiago de Compostela, 2022 (Consello da Cultura Galega / Academia Galega de Teatro), 994 pp. [ISBN 978-84-17802-42-4] [DOI 10.17075/dhsaopftg.2022].
Suárez Castiñeira, María Luz / Rivadulla Costa, Diego (eds.), Linguas minoritarias e futuro de Europa / Minority Languages and the Future of Europe, Bilbao, Universidad de Deusto, 2022 (Cuadernos Europeos de Deusto, Núm. Especial 04), 280 pp..
Lourenço Módia, Cilha, Manuel Lourenzo. Teatro V, A Coruña , Federación Galiza Cultura, 2022, 705 pp. [ISBN 978-84-12-2959-7-9].
Lourenço Módia, Cilha, Manuel Lourenzo. Teatro VI, A Coruña , Federación Galiza Cultura, 2022, 716 pp. [ISBN 978-84-122959-8-6].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), Estudos sobre gramática e sociolingüística galego-portuguesas, A Coruña, Universidade da Coruña, 2021, 414 pp. [ISBN 978-84-9749-819-7].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, O portugués esquecido. O galego e os dialectos portugueses setentrionais, Laiovento, 2021 (2022, 2ª edición), 618 pp. [ISBN 978-84-8487-537-6].
Ferreiro, Manuel / Freixeiro Mato, Xosé Ramón (eds.), Manuel María e Xosé Neira Vilas: Correspondencia entre Manuel María e Xosé Neira Vilas (1957-1997). Edición de Manuel Ferreiro e Xosé Ramón Freixeiro Mato, Outeiro de Rei, Casa-Museo Manuel María, 2021, 291 pp. [ISBN 978-84-945714-8-0].
García Negro, Pilar, Galiza e feminismo en Emilia Pardo Bazán, Santiago de Compostela, Alvarellos, 2021, 158 pp. [ISBN 978-84-18567-07-0].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón (ed.), Ramón Otero Pedrayo e Sebastián Martínez Risco: Ao abeiro da amizade. Espistolario 1926-1976. Edición, introdución e notas de Xosé Ramón Freixeiro Mato, Vigo, Galaxia, 2021, 436 pp. [ISBN 978-84-9151-639-2].
Lourenço Módia, Cilha, Manuel Lourenzo. Teatro IV, A Coruña , Federación Galiza Cultura, 2021, 727 pp. [ISBN 978-84-122959-6-2].
Lourenço Módia, Cilha, Manuel Lourenzo. Teatro III, A Coruña, Federación Galiza Cultura, 2020, 739 pp. [ISBN 978-84-122959-5-5].
Alonso Girgado, Luis / Ánxela Lema París / VV. AA. (eds.), Antonio Fraguas. Escolma, Xunta de Galicia, 2020 [ISBN 978-84-453-5351-6].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Idioma e sociedade. Sobre normalización e planificación da lingua galega, Santiago de Compostela, Laiovento, 2020, 294 pp. [ISBN 978-84-8487-184-3].
Lourenço Módia, Cilha, Manuel Lourenzo. Teatro I, A Coruña, Federación Galiza Cultura, 2020, 794 pp. [ISBN 978-84-122959-4-8].
Lourenço Módia, Cilha, Manuel Lourenzo. Teatro II, A Coruña, Federación Galiza Cultura, 2020, 777 pp. [ISBN 978-84-122959-3-1].
Ánxela Lema París (ed.), Tecermos redes, crearmos comunidade. Estudos sobre a obra de María Reimóndez, Xerais, 2020 [ISBN 978-84-9121-676-6].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, Xosé Seivane. A gaita con maiúscula, A Coruña, Canela, 2019, 468 pp. [ISBN 978-84-09-18850-3].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Catalina T. Castillón, Traditional Galician Cancioneiro Compiled by Cipriano Torre Enciso. Vol. I. Studies, New York (Estados Unidos), The Edwin Mellen Press, 2019, 2 vols, 367 pp. [ISBN 978-1-4955-0743-4].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Catalina T. Castillón, Traditional Galician Cancioneiro Compiled by Cipriano Torre Enciso. Vol. II. Edition, New York (Estados Unidos), The Edwin Mellen Press, 2019, 2 vols, 895 pp. [ISBN 978-1-4955-0743-4].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Marques, Maria Aldina (eds.), Estudos atuais de linguística galego-portuguesa, Laiovento, 2019, 332 pp. [ISBN 978-84-8487-438-6].
Tato Fontaíña, Laura, Camino de Santiago. Guión para una película, de Ramón Otero Pedrayo, Vigo, Edit. Galaxia, 2018 (Edición e introdución), 140 pp. [ISBN 978-84-9151-175-5].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, Fernando Osorio do Campo. Unha vida sen treguas, Ferrol, Edicións Embora, 2017, 281 pp. [ISBN 978-84-16456-62-8] [ISBN Dixital 978-84-16456-62-8].
Alva Martinez Teixeiro / Martínez Pereiro, Carlos Paulo, Machado de Assis e a mundana comédia – Cinco peças teatrais. Edição e estudo , A Coruña, Publicacións da Biblioteca-Arquivo Teatral ‘Francisco Pillado Mayor’ (Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña), 2017, 256 pp. [ISBN 978-84-9749-652-0].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, Cantar na Coruña. Cancioneiro coruñés dos séculos XVIII e XIX, A Coruña, Edicións Laiovento, 2017, 132 pp. [ISBN 9788484873822].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Sobre historiografía gramatical e codificación lingüística (1955-1971). O Epítome de gramática galega e outros textos, A Coruña, Universidade da Coruña, 2017, 234 pp. [ISBN 978-84-9749-671-1].
López, Teresa / Malingret, Laurence / Torres Feijó, Elias (eds.), Estudos literarios e campo cultural galego. En honra do profesor Antón Figueroa, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 2017, 309 pp. [ISBN 978-84-16954-48-3] [DOI http://dx.doi.org/10.15304/9788416954483].
Ferreiro, Manuel (ed.), Eduardo Pondal: Os cantos eran da Patria (120 poemas). Introdución, edición e notas, A Coruña, Real Academia Galega, 2017, 479 pp. [ISBN 978-84-946005-7-9].
Ferreiro, Manuel, Esta é a terra dos eidos amigos. Escolma xeográfica da poesía pondaliana, A Coruña, Deputación da Coruña, 2017, 191 pp. [ISBN 978-84-9812-295-4].
Ferreiro, Manuel, Eduardo Pondal, o cantor do eido noso, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2017, 256 pp. [ISBN 978-84-8487-360-0].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme / García Negro, Pilar / Beramendi, Justo / Diéguez, Uxío-Breogán / González Reboredo, Xosé Manuel (eds.), Repensar Galicia. As Irmandades da Fala, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia / Museo do Pobo Galego, 2017, 749 pp. [ISBN 978-84-88508-59-1].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Marques, Maria Aldina (eds.), As Ciências da Linguagem no espaço galego-português, Braga, ILCH da Universidade do Minho, 2016, 261 pp. [ISBN 9789897552403].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Onde ferve o amor por Galiza. Correspondencia do galeguismo do exterior con Sebastián Martínez-Risco (1942-1977), A Coruña, Deputación Provincial da Coruña, 2016, 303 pp. [ISBN 978-84-9812-290-9].
Tato Fontaíña, Laura (ed.), O teatro nas Irmandades da Fala. Antoloxía, A Coruña, Real Academia Galega, 2016, 186 pp. [ISBN 978-84-87987-97-7].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (ed.), As Irmandades da Fala, cen anos despois , A Coruña, Servizo Publicacións Universidade da Coruña, 2016, 328 pp. [ISBN 978-84-9749-643-8].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, O falar das fadas. Lingua, música e toponimia da Galiza, A Coruña, Baía Edicións, 2016, 214 pp. [ISBN 978-84-9995-209-3].
Cid, Alba / Lourido, Isaac (eds.), La poesía actual en el espacio público, Dijon (Francia), Orbis Tertius, 2015.
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Marques, Maria Aldina (eds.), Novas perspetivas linguísticas no espaço galego-português, A Coruña, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa & Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística, 2015, 231 pp. [ISBN 978-84-9749-620-9].
Lourido, Isaac, História literária e conflito cultura. Bases para umha história sistémica da literatura na Galiza, Santiago de Compostela, Laiovento, 2015, 431 pp. [ISBN 978-84-8487-250-4].
Eirín, Leticia , A visión do amor no cancioneiro de Don Denis. Estudo e edición de 33 cantigas de amor, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2015, 286 pp. [ISBN 978-84-8487-275-7].
Alonso Nogueira, Alejandro / Casas, Arturo / Forcadela, Manuel / López, Teresa / Malingret, Laurence / Torres Feijó, Elias (eds.), Marxes e centros. Para unha socioloxía do campo cultural, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2015, 221 pp. [ISBN 978-84-8487-295-5].
López Viñas, Xoán, Dicionario de afixos e voces afixadas do galego medieval (Monografía 8 da Revista Galega de Filoloxía), A Coruña, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa & Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña, 2015, 528 pp. [ISBN 978-84-9749-592-9].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, A poesía oculta de Filgueira Valverde. Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n'O Gaiteiro de Lugo, A Coruña, Baía Edicións, 2015, 125 pp. [ISBN 978-84-9995-161-4].
García Negro, Pilar (ed.), No tempo de "Follas Novas". Unha viaxe pola literatura universal, Santiago de Compostela, Alvarellos Editora, 2015, 282 pp. [ISBN 978-84-89323-97-1].
Mosquera Castro, Estefanía / Sánchez Rei, Xosé Manuel (eds.), Correspondencia entre Manuel María e Ramón Otero Pedrayo (1951-1974), Outeiro de Rei, Fundación Manuel María, 2014, 132 pp. [ISBN 978-84-942893-1-6].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), Modelos de lingua e compromiso, A Coruña, Baía Edicións, 2014, 211 pp. [ISBN 978-84-9995-149-2].
Tato Fontaíña, Laura (ed.), José Rodríguez de Vicente: unha vida entre dous mundo: Os contos de Joselín. Primeros documentos sonoros do teatro galego (1929-1954). Libro-disco, Santiago de Compostela, eCentral Folque. Centro Galego de Música Popular, 2014, 109 pp. [ISBN 978-84-940598-3-4].
Forcadela, Manuel / López, Teresa / Vilavedra, Dolores (eds.), Mil e un Cunqueiros. Novas olladas para un centenario, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2014, 1102 pp. [DOI 10.17075/mucnoc.2014 ].
Mosquera Castro, Estefanía / Sánchez Rei, Xosé Manuel (eds.), Aspectos da toponimia menor coruñesa, A Coruña, Agrupación Cultural Alexandre Bóveda & Deputación da Coruña, 2014, 114 pp. [ISBN 84-606-6061-3].
Eirín, Leticia / López Viñas, Xoán (eds.), Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica (Monografía 9 da Revista Galega de Filoloxía), A Coruña, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa & Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña, 2014, 393 pp. [ISBN 978-84-9749-609-4].
Lourido, Isaac, Livros que nom lê ninguém. Poesia, movimentos sociais e antagonismo político na Galiza, Através Editora, 2014, 200 pp. [ISBN 978-84-87305-85-6].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano / Freixeiro Mato, Xosé Ramón (eds.), Lingua e Teatro. X Xornadas sobre Lingua e Usos, A Coruña, Universidade da Coruña, 2014 [ISBN 978-84-9749-588-2].
Mosquera Castro, Estefanía / Sánchez Rei, Xosé Manuel (eds.), Por terras de Lugo. Oito aproximacións á provincia, Lugo / A Coruña, Deputación de Lugo / Asociación Cultural Alexandre Bóveda, 2014, 131 pp..
Eirín, Leticia / Ferreiro, Manuel, O Cancioneiro de Pero Mafaldo. Edición crítica, Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2014, 199 pp. [ISBN 978-84-453-5167-3].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Estilística da lingua galega, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2013, 572 pp. [ISBN 978-84-9914-498-6].
Lourenço Módia, Cilha, O Teatro Circo na configuración do Teatro Independente Galego (1967-1978) , Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2013, 350 pp. [ISBN 978-84-8487-233-7].
Tato Fontaíña, Laura, Roberto Vidal Bolaño. Unha vida para o teatro, Noia (A Coruña), Toxosoutos, 2013, 82 pp. [ISBN 978-84-15400-80-6].
García Negro, Pilar, Cantares Gallegos, hoxe: unha lectura actualizada de Rosalía de Castro , Lugo, Alvarellos, 2013, 132 pp. [ISBN 978-84-89323-88-9].
Tato Fontaíña, Laura, Do teatro ao cinema. Obras dramáticas e guións de Ramón Otero Pedrayo, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 2013, 170 pp. [ISBN 978-84-7824-635-9].
Mosquera Castro, Estefanía, Didáctica da lingua e novos soportes comunicativos: a linguaxe SMS, A Coruña, AS-PG, 2013, 81 pp. [ISBN 987-84-938747-1-1].
Ogando, Iolanda / Tato Fontaíña, Laura (eds.), Textos recuperados. De Galo Salinas a Castelao, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, 2012, 291 pp. [ISBN 978-84-9749-533-2].
Baltrusch, Burghard / Lourido, Isaac (eds.), Non-Lyric Discourses in Contemporary Poetry, Múnic (Alemaña), Martin Meidenbauer, 2012.
García Negro, Pilar, Outramente, Edicións Laiovento, 2012, 123 pp. [ISBN 978-84-8487-223-8].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), Perspectivas sobre Bóveda, A Coruña, Deputación da Coruña / Asociación Cultural Alexandre Bóveda, 2011, 145 pp. [ISBN 978-84-615-5564-2].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, Lingua galega e variación dialectal, A Coruña, Laiovento, 2011, 662 pp. [ISBN 978-84-8487-208-5].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano (ed.), Leandro Carré. Teatro recuperado: O pago, O engano, Un caso compricado, A Coruña, Biblioteca - Arquivo Teatral "Francisco Pillado Mayor", 2011, 241 pp. [ISBN 978-84-9746-492-2].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano (eds.), Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura e nación, A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, 2011, 213 pp. [ISBN 978-84-9749-475-5.].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (ed.), Viaxes e construción do pensamento. Viaxes e viaxeiros na Galiza anterior a 1936, A Coruña, Universidade da Coruña, 2011, 311 pp. [ISBN 978-84-9749-506-6].
Sanmartín Rei, Goretti / Lema, P. (eds.), Unha outra guía para a planificación lingüística, A Coruña, UDC, 2011 [ISBN 978-84-9749-502-B].
Tato Fontaíña, Laura / Maleval, Mª do Amparo Tavares (eds.), Estudos Galego-Brasileiros 4. Lingua, Literatura, Identidade, A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, 2010, 549 pp. [ISBN 978-84-9749-394-9].
Lourenço Módia, Cilha, Teatro Circo. Tres textos, A Coruña, Deputación da Coruña, 2010, 197 pp. [ISBN 978-84-9812-136-0].
López Viñas, Xoán / Lourenço Módia, Cilha / Moreda Leirado, Marisa, Gramática práctica da lingua galega. Comunicación e expresión, A Coruña, Baía Edicións, 2010 (2011, 2.ª ed.), 547 pp. [ISBN 978-84-92630-63-9].
Sanmartín Rei, Goretti (ed.), Lingua e futuro, Santiago de Compostela, Laiovento, 2010 [ISBN 978-84-8487-181-1].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, A man que caligrafando pensa (Do plástico-escritural e da manuscrita novoneyriana), A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, 2010, 180 pp. [ISBN 978-84-9749-403-8].
García Negro, Pilar, O clamor da rebeldía. Rosalía de Castro: ensaio e feminismo, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 2010, 186 pp. [ISBN 978-84-7824-597-0].
García Negro, Pilar (ed.), Ricardo Carvalho Calero: a ciencia ao servizo da nación, Ames (Santiago de Compostela), Edicións Laiovento, 2010, 256 pp. [ISBN 978-84-8487-195-8].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, O complemento preposicional en galego. Análise desde a gramática de valencias, A Coruña, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade da Coruña (Monografía 6 da Revista Galega de Filoloxía), 2010, 118 pp. [ISBN 978-84-9749-449-6].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Lingua de calidade. Vinte reflexións e unha proposta esperanzada para un galego con futuro, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2009, 183 pp. [ISBN 978-84-9782-835-2].
García Negro, Pilar, De fala a lingua: un proceso inacabado, Bertamiráns (A Coruña), Laiovento, 2009, 270 pp. [ISBN 84-8487-158-4].
Tato Fontaíña, Laura / Maleval, Mª do Amparo Tavares (eds.), Estudos Galego-Brasileiros 3. Língua, Literatura, Identidade, Rio de Janeiro (Brasil), Instituto de Letras da UERJ, 2009, 331 pp. [ISBN 978-85-60559-08-4].
López, Teresa / López Viñas, Xoán (eds.), Xosé Tobío Mayo: O frade das dúas almas. Novela de costumes populares. Edición, introdución e notas de T. López e X. López Viñas, Vigo, Galaxia, 2009, 226 pp. [ISBN 978-84-9865-210-9].
Sanmartín Rei, Goretti, Nos camiños do entusiasmo. Calidade da lingua e planificación, Vigo, Xerais, 2009 [ISBN 978-84-9782-949-6].
García Negro, Pilar (ed.), Sobre o racismo lingüístico, Bertamiráns, Edicións Laiovento, 2009, 191 pp. [ISBN 978-84-8487-160-6].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme / García Negro, Pilar / Rabunhal Corgo, Henrique (eds.), Congreso Manuel Lugrís Freire, A Coruña, Servizo de Publicacións UDC, 2009, 167 pp. [ISBN 978-84-9749-335-2].
García Negro, Pilar / Pardo Amado, Diego (eds.), Manuel María: Literatura e Nación, A Coruña, Universidade da Coruña, 2009, 374 pp. [ISBN 978-84-9749-359-8].
Salinas Portugal, Francisco (ed.), Pepetela: A Revolta da Casa dos Ídolos, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, 2009, 145 pp. [ISBN 978-84-9749-364-2].
Tato Fontaíña, Laura, Relación de noticias sobre teatro nos fondos da Biblioteca-Arquivo Teatral 'Francisco Pillado Mayor' (1882-1975), A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral 'Francisco Pillado Mayor' da Universidade da Coruña, 2009, 91 pp. [ISBN 978-84-9749-340-6].
García Negro, Pilar, Xosé María Álvarez Blázquez. Claro mencer do tempo, A Coruña, Deputación Provincial da Coruña, 2008, 45 pp. [ISBN 978-84-9812-087-5].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo (ed.), Camilo Castelo Branco. As Duas Comédias do Morgado de Fafe (O Morgado de Fafe em Lisboa / O Morgado de Fafe Amoroso), A Coruña, Publicacións da Biblioteca-Arquivo ‘Francisco Pillado Mayor’, Serie Verde (‘Literatura Teatral em Língua Portuguesa’), 2008, 169 pp. [ISBN 978-84-9749-324-6].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Ríos, Marisol / Filloy, Lucía (eds.), Lingua e Comunicación. IV Xornadas sobre Lingua e Usos, A Coruña, Servizo de Normalización Lingüística / Servizo de Publicacións da UDC, 2008, 210 pp. [ISBN 978-84-9749-274-4].
Eirín, Leticia (ed.), Luís de Camões: Auto chamado dos Enfatriões. Edição, introdução e notas de Leticia Eirín García, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, 2008, 145 pp. [ISBN 978-84-9749-270-6].
Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Tato Fontaíña, Laura (eds.), A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza, A Coruña, Baía Edicións, 2008, 212 pp. [ISBN 978-84-96893-65-8].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, Un país desde as táboas. 125 anos de teatro galego, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2008 [ISBN 978-84-691-3547-1].
García Negro, Pilar, María Mariño no ronsel das escritoras galegas, Bertamiráns (A Coruña), Laiovento, 2007 [ISBN 978-84-8487-119-4 ].
Ferreiro, Manuel, De Breogán aos Pinos. O texto do Himno Galego, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2007 (1996, 1ª ed; 1997, 2ª ed.; 1997, 3º ed.), 112 pp. [ISBN 978-84-8487-132-0].
Sanmartín Rei, Goretti (ed.), Criterios para o uso da lingua, A Coruña, UDC, 2007 [ISBN 978-84-9749-234-8].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, Querer crer entrever (Expresións críticas de reflexión e lectura), A Coruña, Editorial Laiovento, Col. ‘Ensaio’, 2007, 219 pp. [ISBN 978-84-8487-127-4].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, A Escola Dramática Galega na configuración do sistema teatral, Bertamiráns, Laiovento, 2007, 624 pp. [ISBN 978-84-8487-114-2].
Ferreiro, Manuel, O Himno Galego. Documentos Históricos (1890-1907), A Coruña, UDC/USC/UVI, 2007 [ISBN 978-84-9749-271-3].
Tato Fontaíña, Laura, O Cancioneiro de Pero Meendiz da Fonseca. Edición crítica, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2007, 117 pp. [ISBN 978-84-453-4543-6].
Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Tato Fontaíña, Laura (eds.), Normas de edición para a poesía trobadoresca galego-portuguesa / Guidelines for the Edition of Medieval Galician-Portuguese Troubadour Poetry, A Coruña, Universidade da Coruña, 2007, 68 pp. [ISBN 978-84-9749-247-8].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Cucou o cuco cuqueiro. Lingua e estilo na obra de Manuel María, Lugo, Fundación Caixa Galicia, 2007, 336 pp. [ISBN 978-84-96494-92-3].
García Negro, Pilar, Textos filosófico-políticos de Ramón Villar Ponte, Lugo, Deputación Provincial de Lugo, 2006.
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Lingua, nación e identidade, Santiago de Compostela, Laiovento, Col. "Ensaio", 2006, 255 pp. [ISBN 978-84-8487-105-3].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, A lingua galega no cancioneiro de Pérez Ballesteros, Santiago de Compostela, Laiovento, 2006, 454 pp. [ISBN 84-8487-092-8].
Maleval, Mª do Amparo Tavares / Salinas Portugal, Francisco , Estudos Galego-Brasileiros 2, A Coruña, Universidade da Coruña, 2006, 449 pp. [ISBN 84-9749-180-7].
López, Teresa (ed.), A costureira d’aldea de Manuel Lugrís Freire, A Coruña, Universidade da Coruña, 2006, 193 pp. [ISBN 84-9749-193-9].
Sanmartín Rei, Goretti (ed.), Sobre a calidade da nosa lingua, A Coruña, UDC, 2006 [ISBN 978-84-9749-235-5].
López Viñas, Xoán (ed.), Uxío Carré Aldao: Memoria crítico-bibliográfica sobre el Teatro Regional Gallego. Edición e notas de X. López Viñas, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral 'Francisco Pillado Mayor', 2006, 107 pp. [ISBN 84-9749-210-2].
López, Teresa (ed.), Letras galegas 2006, A Coruña, Universidade da Coruña, 2006 [ISBN 84-9749-197-1].
Sanmartín Rei, Goretti / García Negro, Pilar / Blanco Echauri, Jesús / Castro García, S. / Sánchez Pérez, Amelia (eds.), Nicomedes-Pastor Díaz, unha existencia exemplar, de Ramón Vilar Ponte, Lugo, Fundación Caixa Galicia, 2006.
Ferreiro, Manuel / Tato Fontaíña, Laura (eds.), Luís Manteiga: Intres [1934-35]. Ed. e estudo lingüístico de M. Ferreiro. Estudo literario de L. Tato, Sada / A Coruña, Ediciós do Castro, 2005, 220 pp. [ISBN 84-8485-213-X].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), Curso de Lingüística Xeral de Ferdinand de Saussure. Estudo introdutorio, tradución e notas , Santiago de Compostela, Laiovento, 2005, 417 pp. [ISBN 84-8487-077-4].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Sánchez Rei, Xosé Manuel / Sanmartín Rei, Goretti, A lingua literaria galega no século XIX, A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, 2005, 789 pp. [ISBN 84-9749-151-3].
Ferreiro, Manuel (ed.), Eduardo Pondal: Poesía Galega Completa. IV. Os Eoas. Ed. crítica, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 2005, 660 pp. [ISBN 84-7824-477-8].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Os marcadores discursivos. Conectores contraargumentativos no galego escrito, A Coruña, Área de filoloxías Galega e Portuguesa da UDC, 2005, 283 pp. [ISBN 84-9749-178-5].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, Conformando o brinquedo. Reflexións á volta da preparación do actor, A Coruña, Deputación Provincial da Coruña, 2004, 136 pp. [ISBN 84-86040-06-X].
Ferreiro, Manuel / Tato Fontaíña, Laura (eds.), Cándido A. González: ¡Mal Ollo!... Comedia de ambente mariñeiro. Estudo, edición e notas de M. Ferreiro e L. Tato Fontaíña, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral ‘Francisco Pillado Mayor’, 2004, 131 pp. [ISBN 84-9749-113-0].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme / Places, A. S., As Bibliotecas Dixitais , Santiago de Compostela, Laiovento, 2004, 70 pp. [ISBN 978-84-8487-036-4].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Gramática da Lingua Galega IV. Gramática do texto, Vigo, A Nosa Terra, 2003 (2003, 1ª ed. / 2006, 2ª ed.), 208 pp. [ISBN 84-96203-50-6].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, Fígados de Tigre de Francisco Gomes de Amorim, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral “Francisco Pillado Mayor” / Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña, 2003, 275 pp. [ISBN 978-84-9749-068-9].
Tato Fontaíña, Laura (ed.), Luís Manteiga: Teatro galego. Crítica, Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 2003, 249 pp. [ISBN 84-8485-129-X].
Sanmartín Rei, Goretti / García Negro, Pilar (eds.), Ramón Vilar Ponte: O feito lingüístico galego , A Coruña, AS-PG, 2003 [ISBN 84-89679-64-9].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, A construción nacional no discurso literario de Ramón Otero Pedrayo, Vigo, A Nosa Terra, 2003, 281 pp. [ISBN 978-84-96203-45-7 ].
Sanmartín Rei, Goretti, Lendo nas marxes. Lingua e compromiso nos paratextos (1863-1936), A Coruña, Espiral Maior, 2002.
Ferreiro, Manuel / Sanmartín Rei, Goretti (eds.), Ramón Cabanillas: A Virxe do Cristal. Lenda de Curros Enríquez axeitada para ópera. Introdución, edición e notas, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral ‘Francisco Pillado Mayor’, 2002, 195 pp. [ISBN 84-9749-035-5].
Ferreiro, Manuel (ed.), Eduardo Pondal: Poesía Galega Completa. III. Poemas Manuscritos. Ed. crítica, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 2002, 596 pp. [ISBN 84-7824-406-9].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano / Lourenço Módia, Cilha, Ideario teatral das Irmandades da Fala. Estudo e antoloxía, A Coruña, Deputación da Coruña, 2002, 118 pp. [ISBN 84-95950-14-6].
Salinas Portugal, Francisco / López, Teresa (eds.), Actas do Simposio Ricardo Carvalho Calero, Memoria do Século, A Coruña, Universidade da Coruña, 2002.
Sanmartín Rei, Goretti (ed.), O teatro de Xan da Cova (La Galiciana e María Pita), A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor / Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña, 2002, 204 pp. [ISBN 84-9749-008-8].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, Os pronomes demostrativos: do latín ao galego contemporáneo, A Coruña, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade da Coruña (Monografía 1 da Revista Galega de Filoloxía), 2002, 193 pp. [ISBN 84-9749-013-4].
Sanmartín Rei, Goretti, Os (pre)textos galegos (1863-1936), Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 2002.
Salinas Portugal, Francisco , A Máscara do Sagrado. Uma Leitura Mitocrítica do Mayombe, Lisboa (Portugal), Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2001 [ISBN 972-27-1089-3*].
Tato Fontaíña, Laura, Literatura galega século XX, Vigo, A Nosa Terra, 2001 [ISBN 84-95350-33-5].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Manual de Gramática Galega, Vigo, A Nosa Terra, 2001 (2001, 1ª ed. / 2006, 2ª ed.), 267 pp. [ISBN 84-95350-24-6].
Ferreiro, Manuel (ed.), Eduardo Pondal: Poesía Galega Completa. II. Poemas Impresos. Ed. crítica, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 2001, 335 pp. [ISBN 84-7824-144-2].
Tato Fontaíña, Laura (ed.), Escritos sobre teatro, A Coruña, Biblioteca Arquivo Teatral Francisco Pillado UDC, 2000, 252 pp. [ISBN 84-95322-57-9].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Gramática da Lingua Galega II. Morfosintaxe, Vigo, A Nosa Terra, 2000 (2000, 1ª ed. / 2006, 2ª ed.), 748 pp. [ISBN 84-95350-29-7].
Lourenço Módia, Cilha / Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, Talía na Crónica de Nós. Dez anos de teatro galego (1990-1999), Ourense, Abano Editores, 2000 [ISBN 84-930757-3-6].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, A indócil liberdade de nomear. (Por volta da “interpretatio nominis” na literatura trovadoresca), A Coruña, Editorial Espiral Maior, Col. ‘Ensaio’, 2000, 226 pp. [ISBN 84-89814-82-1].
López, Teresa, Sementeira de ronseis. Cinco poetas da vangarda, A Coruña, Editorial Espiral Maior, 2000, 96 pp. [ISBN 84-89814-94-5].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme / Rodríguez Brisaboa, Nieves / Saavedra Places, A. (eds.), JBIDI'2000: Primeras Jornadas de Bibliotecas Digitales, 6 y 7 noviembre, Valladolid, Valladolid, Universidad de Valladolid, Departamento de Informática, 2000, 312 pp. [ISBN 84-8448-066-6].
Salinas Portugal, Francisco , Entre Próspero e Caliban. Literaturas Africanas em Lingua Portuguesa, Santiago de Compostela, Laiovento, 1999 [ISBN 84-89896-08-9].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo (ed.), "Razões de fogo, versos fabricados". Sonetos portugueses dos séculos XVI, XVII e XVIII, A Coruña, Editorial Espiral Maior, Col. ‘Poesía’, 1999, 75 pp. [ISBN 84-89814-65-1].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), O fidalgo e o teatro. Tres textos dramáticos de Ramón Otero Pedrayo, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral “Francisco Pillado Mayor” / Departamento de Filoloxías Francesa e Galego-Portuguesa da Universidade da Coruña , 1999, 205 pp. [ISBN 84-95322-18-8].
Tato Fontaíña, Laura, Historia do teatro galego. Das orixes a 1936, Vigo, Edicións A Nosa Terra, 1999, 167 pp. [ISBN 84-89976-98-8].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Cos pés na terra. Personalidade e obra inédita ou esquecida de Manuel García Barros, A Estrada, Edicións Fouce, Col. "Strata", 1999, 199 pp. [ISBN 84-922840-1-3].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Gramática da Lingua Galega III. Semántica, Vigo, A Nosa Terra, 1999 (1999, 1ª ed. / 2006, 2ª ed.), 368 pp. [ISBN 84-89976-57-0].
Ferreiro, Manuel / Freixeiro Mato, Xosé Ramón (eds.), Castelao na Galiza do século XX. Actas do Simposio (Universidade da Coruña / O Castro (Sada). 25-27 de Novembro de 1999, A Coruña, Departamento de Filoloxía Francesa e Galego-Portuguesa/AS-PG, 1999, 268 pp. [ISBN 84-89679-61-4].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, Se o vós por ben teverdes. A interpolación pronominal en galego, Santiago de Compostela, Laiovento, 1999, 242 pp. [ISBN 84-89896-62-3].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Gramática da Lingua Galega I. Fonética e fonoloxía, Vigo, A Nosa Terra, 1998 (1998, 1ª ed. / 2006, 2ª ed.), 316 pp. [ISBN 84-89976-32-5].
García Negro, Pilar (ed.), A gente da Barreira. Teatro , Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1998.
López, Teresa (ed.), Nao senlleira de Fermín Bouza-Brey , Vigo, A Nosa Terra/ AS-PG, 1997, 660 pp. [ISBN 84-89679-34-7].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, Hospital das letras. In(ter)vencións e ensaios literarios, A Coruña, Editorial Espiral Maior Col. ‘Ensaio’, 1997, 122 pp. [ISBN 84-89814-07-4].
López, Teresa, O neotrobadorismo, Vigo, A Nosa Terra, 1997, 220 pp. [ISBN 84-89138-72-9].
Salinas Portugal, Francisco , O Texto nas Margens. Ensaios de Literatura em Lingua Portuguesa, Santiago de Comnpostela, Laiovento, 1997 [ISBN 84-89896-08-9].
Tato Fontaíña, Laura (ed.), O Bufón del rei, de Vicente Risco. A Lagarada, de Otero Pedrayo, Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1997 [ISBN 84-89679-30-4].
Tato Fontaíña, Laura, Teatro galego 1915-1931, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1997, 291 pp. [ISBN 84-87847-96-X].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), A nosa literatura. Vol. 42. O pensamento galeguista da posguerra. Antoloxía, Asociación Socio-Pedagóxica Galega / A Nosa Terra, 1997, 206 pp. [ISBN 84-89679-47-9].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (ed.), Otero Pedrayo, Ramón O mesón dos ermos. Antoloxía de contos, Vigo, A Nosa Terra/ AS-PG, 1997, 166 pp. [ISBN 84-89679-28-2].
Ferreiro, Manuel, Gramática Histórica Galega. II. Lexicoloxía, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1997 (2001, 2ª ed.), 409 pp. [ISBN 84-89896-07-0].
Tato Fontaíña, Laura (ed.), Donosiña. Introdución. Edición e notas en Xaime Quintanilla, A Coruña, Biblioteca Arquivo Teatral Francisco Pillado UDC, 1997, 139 pp. [ISBN 84-89694-40-0].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Lingua galega: normalidade e conflito, Santiago de Compostela, Laiovento, Col. "Ensaio", 1997 (1997, 1ª ed. / 1998, 2ª ed. / 1999, 3ª ed. / 2000, 4ª ed. / 2002, 5ª ed. ), 163 pp. [ISBN 84-87847-93-5].
Tato Fontaíña, Laura / Lourenzo, Manuel, Grupo Nós: O Teatro (Fascículo no 25 de Historia da Literatura Galega), Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1997 [ISBN 84-89679-04-5].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), A nosa literatura. Vol. 43. Ensaio histórico e económico. Antoloxía, Asociación Socio-Pedagóxica Galega / A Nosa Terra, 1997, 237 pp. [ISBN 84-89679-48-7 ].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Os diminutivos en galego, Vigo, A Nosa Terra, Col. "Campus", 1996, 172 pp. [ISBN 84-89138-34-6].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón (ed.), A nosa literatura. Vol. 7. Os séculos escuros e a Ilustración galega. Antoloxía, Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1996, 180 pp. [ISBN 84-89679-12-6].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón (ed.), A nosa literatura. Vol. 5. Antoloxía da prosa literaria medieval, Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1996, 276 pp. [ISBN 84-921126-9-7].
Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo (eds.), Historia da Literatura Galega. Cantigas de Escarnho e de Maldizer. Antoloxía, Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1996, 281 pp. [ISBN 84-921126-6-2].
Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo (eds.), Historia da Literatura Galega. Cantigas de Amor. Antoloxía, Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1996, 253 pp. [ISBN 84-921126-7-0].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, A Pintura nas Palavras. "A Engomadeira" de Almada Negreiros: Uma Novela em Chave Plástica, Santiago de Compostela, Editorial Laiovento / Instituto Camões, Col. ‘Vento do Sul’, 1996, 299 pp. [ISBN 84-87847-74-9].
Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo (eds.), Historia da Literatura Galega. Cantigas de Santa Maria. Antoloxía, Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1996, 240 pp. [ISBN 84-921126-8-9].
Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo (eds.), Historia da Literatura Galega. Cantiga de Amigo. Antoloxía, Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1996, 250 pp. [ISBN 84-921126-4-6].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Natura das animalhas". Bestiario medieval da lírica profana galego-portuguesa, Vigo, A Nosa Terra, Col. "Campus", 1996, 238 pp. [ISBN 84-89138-31-1].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón (ed.), Sebastián Martínez-Risco, ensaísta e poeta (Obra inédita e esquecida), Sada-A Coruña, Ediciós do Castro , 1996, 487 pp. [ISBN 84-7492-827-3].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Pillado Mayor, Francisco (eds.), A nosa literatura. Vol. 17. Poesía e teatro interseculares. Poesía (Antoloxía) A ponte (M. Lugrís Freire), Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1996, 186 pp. [ISBN 84-89679-61-4].
García Negro, Pilar / Costa Casas, Xoán, O Ensino da Língua: Por un cámbio de rumo. Introdución teórica e unidades didácticas, A Coruña, AS-PG, 1995 [ISBN 84-920453-7-X].
Ferreiro, Manuel, Gramática Histórica Galega. I. Fonética e Morfosintaxe, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1995 (1996, 2º ed.; 1999, 3º ed.; 1999, 4ª ed.), 442 pp. [ISBN 84-7824-144-2].
López, Teresa (ed.), Rua 26. Diálogo limiar de Álvaro Cunqueiro, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1995 (non venal), 29 pp..
Tato Fontaíña, Laura, Rafael Dieste, Cuaderno Didáctico, A Coruña, AS-PG, 1995.
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Rafael Dieste. Vida, personalidade e obra, Santiago de Compostela, Laiovento, Col. "Ensaio", 1995, 357 pp. [ISBN 84-87847-50-1].
Ferreiro, Manuel (ed.), Eduardo Pondal: Poesía Galega Completa. I. Queixumes dos Pinos. Ed. crítica, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 1995, 326 pp. [ISBN 84-7824-144-2].
Tato Fontaíña, Laura, Teatro e Nacionalismo. Ferrol, 1915-1936, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1995, 139 pp. [ISBN 84-87847-51-X].
Salinas Portugal, Francisco , Rosto Negro. O contexto das Literaturas Africanas, Santiago de Compostela, Laiovento, 1994 [ISBN 84-87847-42-0].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón (ed.), Antonio Noriega Varela. Estudo e edición da obra completa (vol. I), Lugo, Servizo de Publicacións da Deputación Provincial de Lugo, 1994 (1994, 1ª ed. / 2007, 2ª ed.), 2 vols, 537 pp. [ISBN 84-8192-019-3].
Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Salinas Portugal, Francisco (eds.), Luís de Camões: "Doce Canto em Terra Alheia?". Apêndice: Camões em Terra Alheia (Presenças Camonianas na Lírica Galega). Selecção, introdução, notas e apêndice, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1994 (1998, 2ª ed.), 236 pp. [ISBN 84-87847-41-2].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Sebastián Martínez-Risco na cultura galega , Santiago de Compostela, Laiovento, Col. "Ensaio", 1994, 258 pp. [ISBN 84-87847-35-8].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Da montaña o corazón (Produción literaria e lingua en Noriega Varela), Lugo, El Progreso, 1993, 142 pp. [ISBN 84-604-7431-3].
García Negro, Pilar, Sempre en Galego, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1993 [ISBN 84-87847-25-0].
Salinas Portugal, Francisco , A escrita da angolanidade na narrativa de Pepetela. Aproximação a uma mitocrítica de Mayombe, S antiago de Compostela, Univ. de Santiago de Compostela, 1992 (microfichas de tese de dotoramento) [ISBN 84-7191-911-7].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme / Mato Fondo, Miguel Anxo, Unidades de Traballo: Literatura Galega. Textos escollidos, A Coruña, Bahía, 1992, 40 pp. [ISBN 978-84-87674-19-8 ].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, A cara oculta de Noriega Varela (Biografía e textos esquecidos), Santiago de Compostela, Laiovento, 1992, 248 pp. [ISBN 84-87847-09-9].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo (ed.), As cantigas de Fernan Paez de Tamalancos. Edición crítica con introdución, notas e glosário, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1992, 143 pp. [ISBN 84-87847-13-7].
Ferreiro, Manuel (ed.), As cantigas de Rodrigu’Eanes de Vasconcelos. Edición crítica con introdución, notas e glosário, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1992, 136 pp. [ISBN 84-87847-14-5].
Ferreiro, Manuel, Pondal: Do dandysmo á loucura (Biografia e correspondéncia), Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1991, 304 pp. [ISBN 84-87847-02-1].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo (ed.), Camilo Castelo Branco: O Morgado de Fafe em Lisboa. Comédia em dois actos, A Coruña, Cadernos da Escola Dramática Galega, 1991 (1991 1ª ed. / 1992 2ª ed.).
López, Teresa, Névoas de antano. Ecos dos cancioneirosgalego-portugueses no século XIX, Santiago de Compostela, Laiovento, 1991, 120 pp. [ISBN 84-87847-05-6].
Salinas Portugal, Francisco , Voz e siléncio. Entrevista com R. Carvalho Calero, Pontevedra, Edicións do Cumio, 1991 [ISBN 84-87126-33-2].
García Negro, Pilar, O Galego e as leis. Aproximación sociolingüística, Vilaboa-Pontevedra, Ediciós do Cumio, 1991, 370 pp. [ISBN 84-86126-43-X].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme / Mato Fondo, Miguel Anxo, Literatura galega. Textos escollidos, A Coruña, Bahía, 1991 (1991 1ª ed. / 2002 2ª ed.), 214 pp. [ISBN 84-87674-16-X].
López, Teresa / Dobarro, X. M. (eds.), Pedro Madruga de Xoán Cuveiro Piñol, A Coruña, Cadernos da Escola Dramática Galega, 70, 1988, 70 vols, 23 pp..
Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Dobarro, X. M. / Marco López, A. / Pérez Pascual, Xosé Ignacio, Literatura galega. Séculos escuros e Rexurdimento, A Coruña, APLL / Vía Lactea, 1988, 175 pp. [ISBN 84-86531-43-8].
Salinas Portugal, Francisco / Pallarés, Pilar / Mato Fondo, Miguel Anxo, Literatura do Século XX, A coruña, Vía Lactea, 1988 [ISBN 84-87531-46-2].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Salinas Portugal, Francisco / Dobarro, X. M. (eds.), Literatura Galego-Portuguesa Medieval, A Coruña, Vía Lactea, 1987, 157 pp. [ISBN 84-86531-38-1].
García Negro, Pilar / Dobarro, X. M. (eds.), O Fidalgo (Contén unhas Memórias Sintéticas do autor) , A Coruña, Cadernos da Escola Dramática Galega, 1986.
García Negro, Pilar / Dobarro, X. M. , 33 aproximacións á literatura e á lingua galegas, Sada, A Coruña, Ediciós do Castro, 1984 (1984/ 1990) [ISBN 84-7492-227-5].
García Negro, Pilar / Mato Landeira, F / Morán Fernández, E, Conflicto lingüístico: normalización do ensino medio, Santiago de Compostela, Tecnocopia Galicia, 1976.