Actualidade


Leticia Eirín e Manuel Ferreiro participan no Simposio ILG 2022
28 novembro-2 decembro 2022
Universidade de Santiago de Compostela

O Simposio versará sobre 'A edición dixital de textos antigos: modelos, proxectos e ferramentas'.


O núcleo principal do Simposio está constituído polos contributos de especialistas das áreas de Filoloxía Galega e Portuguesa e Historia medieval, que ofrecen un amplo e rico panorama dos proxectos en curso e do potencial presente e futuro na edición dixital de textos galegos e portugueses.

Leticia Eirín e Manuel Ferreiro, membros de ILLA, presentarán na sesión da tarde do día 1 de decembro a ponencia "Filoloxía, literatura e edición dixital: Universo Cantigas".

O programa conta coa intervención de destacados especialistas procedentes de universidades europeas e americanas.