Actualidade


Andrea Gagino intervén no ciclo 'Aula aberta'
20 de abril de 2023, ás 19:30 h
AC Alexandre Bóveda (A Coruña)

A palestra leva como título 'Besta do seu sangue de Emma Pedreira. A revisión do caso Romasanta desde a perspectiva de xénero'.


Os atributos asociados ao lobo están relacionados coa concepción patriarcal da masculinidade e o lobishome é a miúdo lido en clave masculina. A palestra explora o fenómeno da licantropía na cultura e na literatura galegas en relación co caso Romasanta —o primeiro asasino en serie galego— e coa novela de 2018 de Emma Pedreira, Besta do seu sangue, desde unha perspectiva feminista e de xénero.
 
Andrea Gagino Mato é Graduada en Inglés pola University of South Wales e en Galego e en Inglés pola Universidade da Coruña, onde tamén cursou o Mestrado en Profesorado. Actualmente está a preparar as oposicións para profesora de ensino secundario.
 
O evento terá lugar na sede da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda (rúa Santo André 36, 1º).