• Luís Seoane, fragmento de Mar e Rochas (1976)

Actualidade
 • Carme Vidal en 'Aula aberta'
  26 de xuño de 2024, 19:30 h

  A palestra "Mulleres coa vida escrita" pechará este ano o ciclo que o grupo ILLA organiza en colaboración coa AC Alexandre Bóveda.

  Agrupación Cultural Alexandre Bóveda (rúa Santo André 36, 1º)
 • Terceira edición do Encontro investigador sobre poesía galega actual
  11 de xuño de 2024

  Neste ano o encontro, coordinado por Isaac Lourido, estará dedicado a proxectos e curso e novas perspectivas. 

  Sala de Xuntas da Facultade de Filoloxía (UDC) / Teams
 • Nova edición de 'Elas no prelo'
  5 de xuño de 2024

  A actividade está organizada polo proxecto A edición literaria na Galiza (1975-2000), financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación e pola Agencia Estatal de Investigación, e conta co apoio de ILLA.

  Sala Xiga/Tera, CITIC (UDC)
 • Simposio Internacional Teatro e ditadura no século XX: contextos ibéricos
  30 e 31 de maio de 2024

  O simposio está organizado polo proxecto de investigación Recuperación do patrimonio teatral de Galiza 4, financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación e pola Agencia Estatal de Investigación, e conta co apoio de IL...

  Sala de graos da Facultade de Filoloxía
Recursos