Proxectos I+D de Literatura e novas tecnoloxías. Bibliotecas dixitais


Investigador principal:
Nieves Rodríguez Brisaboa
Duración :
1-nov-2006 ao 1-nov-2008
Investigador principal:
Nieves Rodríguez Brisaboa
Duración :
15-ago-2005 ao 15-ago-2008
Investigador principal:
Nieves Rodríguez Brisaboa
Duración :
1-dec-2003 ao 30-nov-2006