Grade Thesis


Contribución a un inventario toponímico medieval dos documentos do arquivo da catedral de Mondoñedo


Author

Rocío Dourado Fernández
Reading Date

Oct 25, 2008
Faculty

Facultade de Filoloxía
University

Universidade da Coruña
Department

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Mark

Superior
Co-direction

Xavier Varela Barreiro