Grade Thesis


A reforma da Academia española de Primo de Rivera e os académicos galegos


Author

María Isabel Seoane Sánchez
Reading Date

Feb 2, 1997
Faculty

Filoloxía
University

Universidade da Coruña
Department

Filoloxías Francesa e Galego-Portuguesa
Mark

Superior
Co-direction

Xesús Alonso Montero