Tesis de licenciatura


Diacronía e sincronía da interpolación en galego


Fecha de lectura

02-feb-1998
Facultad

Filoloxía
Universidad

Universidade da Coruña
Departamento

Filoloxías Francesa e Galego-Portuguesa
Nota

Sobresaliente