Tesis de licenciatura


As cantigas de Pero Meendiz da Fonseca. Edición crítica


Fecha de lectura

16-feb-1992
Facultad

Facultade de Filoloxía
Universidad

Universidade da Coruña
Departamento

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Nota

Sobresaliente