Tesis de licenciatura


A reforma da Academia española de Primo de Rivera e os académicos galegos


Autoría

María Isabel Seoane Sánchez
Fecha de lectura

02-feb-1997
Facultad

Filoloxía
Universidad

Universidade da Coruña
Departamento

Filoloxías Francesa e Galego-Portuguesa
Nota

Sobresaliente
Co-dirección

Xesús Alonso Montero