Teses de licenciatura


As cantigas de Martin Padrozelos. Edición crítica


Autoría

Dulce María Fernández Graña
Data de Lectura

24-maio-1994
Facultade

Facultade de Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Departamento de Filoloxías Francesa e Galego-Portu
Cualificación

Matrícula de honra