Teses de licenciatura


As cantigas de Pero Meendiz da Fonseca. Edición crítica


Data de Lectura

16-febreiro-1992
Facultade

Facultade de Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación

Sobresaliente