Teses de licenciatura


Contribución a un inventario toponímico medieval dos documentos do arquivo da catedral de Mondoñedo


Autoría

Rocío Dourado Fernández
Data de Lectura

25-outubro-2008
Facultade

Facultade de Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación

Sobresaliente
Co-dirección

Xavier Varela Barreiro