Teses de licenciatura


A construção da língua portuguesa frente ao castelhano. O galego como exemplo a contrário


Autoría

Fernando Vázquez Corredoira
Data de Lectura

2-febreiro-1997
Universidade

Universidade da Coruña
Cualificación

Matrícula de honra