Teses de licenciatura


O discurso da violência na literatura brasileira contemporânea (O policial carioca: Rubem Fonseca e Luiz Alfredo Garcia-Roza)


Autoría

Alva Martínez Teixeiro
Data de Lectura

14-febreiro-2008
Facultade

Facultade de Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación

Matrícula de honra