Teses de licenciatura


A reforma da Academia española de Primo de Rivera e os académicos galegos


Autoría

María Isabel Seoane Sánchez
Data de Lectura

2-febreiro-1997
Facultade

Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Filoloxías Francesa e Galego-Portuguesa
Cualificación

Sobresaliente
Co-dirección

Xesús Alonso Montero