Publicacións


Lingua e futuro

Edición

Sanmartín Rei, Goretti

Liñas de investigación

Sociolingüística e planificación da lingua galega

ISBN

978-84-8487-181-1

Editorial

Laiovento

Data de publicación

2010