Publicacións


Didáctica da lingua e novos soportes comunicativos: a linguaxe SMS

Autoría

Mosquera Castro, Estefanía

Liñas de investigación

Lingua e novas tecnoloxías

ISBN

987-84-938747-1-1

Editorial

AS-PG

Data de publicación

2013

Número de páxinas

81

Descrición


Este volume recolle un traballo que pretende exhibir as posibilidades didácticas da linguaxe SMS para a aprendizaxe lingüística e literaria. A proposta da autora, Estefanía Mosquera Castro, parte da procura da expresividade e da identificación como garantes do modelo de aprendizaxe máis eficaz e motivador. De grande interese son as aplicacións lingüísticas desta proposta didáctica (estudo dos conectores, da puntuación, da ortografía) e tamén as posibilidades literarias, abordadas dun xeito lúdico e mesmo transgresor, que procuran a ruptura de xéneros, a ambigüidade, a ironía, o xogo.