Publicacións


Por terras de Lugo. Oito aproximacións á provincia

Edición

Mosquera Castro, Estefanía / Sánchez Rei, Xosé Manuel

Liñas de investigación

Estudos literario-culturais

Editorial

Deputación de Lugo / Asociación Cultural Alexandre Bóveda

Data de publicación

2014

Número de páxinas

131

Descrición


Esta obra reúne un total de oito textos inéditos de autoras e autores lucenses. Nestes contributos desenvólvense diferentes temáticas coa actual provincia lucense como referencia: unha aproximación á lingua da rexión da Terra Chá, un roteiro polo Val de Lemos, as lembranzas dos veráns nunha aldea de Guitiriz, a relevancia das mulleres emprendedoras nunha época economicamente en crise, un percurso saudoso polo Val de Quiroga etc. Todos eles contribúen a un mellor coñecemento da sociedade galega en xeral e da lucense en particular.