Publicacións


Antonio Noriega Varela. Estudo e edición da obra completa (vol. II)

Edición

Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Liñas de investigación

Literatura contemporánea galega

ISBN

84-8192-020-7

Editorial

Servizo de Publicacións da Deputación Provincial de Lugo

Data de publicación

1994

Número de páxinas

625

Descrición


O catedrático Xosé Ramón Freixeiro Mato realiza un estudo detallado da vida, personalidade e produción literaria do escritor Antonio Noriega Varela, así como unha edición rigorosa da súa obra. Este traballo, distribuído en dous volumes, con xerme na tese de doutoramento presentada na Universidade da Coruña o 31 de xullo de 1992, supuxo a procura en arquivos, bibliotecas e hemerotecas, públicas ou privadas, do país e de Portugal, de documentación biográfica, bibliografía e textos do escritor espallados por diversas publicacións, tanto locais como xerais, ben do interior ou da emigración.