Publicacións


Outramente

Autoría

García Negro, Pilar

Liñas de investigación

Sociolingüística e planificación da lingua galega

ISBN

978-84-8487-223-8

Editorial

Edicións Laiovento

Data de publicación

2012

Número de páxinas

123

Descrición


Este volume recompila os artigos publicados por Pilar García Negro no Xornal de Galicia, dende outubro de 2009 até agosto de 2011. Estes artigos abranguen temas como a defensa da lingua galega ante a política impulsada polo goberno da Xunta ou textos arredor de figuras históricas galegas como Rosalía de Castro, Uxío Novoneyra ou Manuel María.