Publicacións


Aspectos da toponimia menor coruñesa

Edición

Mosquera Castro, Estefanía / Sánchez Rei, Xosé Manuel

Liñas de investigación

Estudos literario-culturais

ISBN

84-606-6061-3

Editorial

Agrupación Cultural Alexandre Bóveda & Deputación da Coruña

Data de publicación

2014

Número de páxinas

114

Descrición


No marco do proxecto "Recuperación, análise e divulgación da toponimia menor da Coruña e da súa comarca", desenvolvido durante o ano 2014 pola Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, estes Aspectos de toponimia menor coruñesa recollen a maior parte das palestras públicas organizadas dentro do ciclo de conferencias do mencionado proxecto. Grazas a elas, pódese ter acceso a información sobre nomes de lugar que, se non fose polo labor das persoas que xentilmente aceptaron participar nesas actividades, dificilmente chegarían ás lectoras e aos lectores. Igualmente, facilítase a reflexión, con diferentes datos e perspectivas, sobre o enorme valor cultural, etnográfico, histórico, lingüístico e paixasístico da toponimia galega en xeral e da coruñesa en particular.