Publicacións


Sobre o racismo lingüístico

Edición

García Negro, Pilar

Liñas de investigación

Sociolingüística e planificación da lingua galega

ISBN

978-84-8487-160-6

Editorial

Edicións Laiovento

Data de publicación

2009

Número de páxinas

191

Descrición


Este volume recolle o contributo de seis profesoras e profesores e mais un xuíz: Celia María Armas García, Manuel Ferreiro, Xosé Ramón Freixeiro Mato, María Pilar García Negro, Francisco Rodríguez, Xosé Manuel Sánchez Rei, Goretti Sanmartín Rei e Luís Villares Naveira.

Todas e todos eles conflúen, con estilos, argumentos e ópticas peculiares, no mesmo propósito: contribuíren a que o edificio da normalización de usos sociais e públicos da lingua galega siga erguendo a súa construción, para que teña cada vez máis estancias e albergue a cada paso máis galegas e galegos. Todas as autoras e autores coninciden en desexaren un futuro manifestamente melllorado para o galego e en traballaren, desde ámbitos diversos, para o conseguir.