Publicacións


O teatro nas Irmandades da Fala. Antoloxía

Edición

Tato Fontaíña, Laura

Liñas de investigación

Teatro

ISBN

978-84-87987-97-7

Editorial

Real Academia Galega

Data de publicación

2016

Número de páxinas

186

Descrición


Antoloxía do teatro escrito e representado durante os anos en que as Irmandades da Fala estiveron en activo, é dicir, desde a súa fundación (1916) até a ditadura  do xeneral Primo de Rivera (1923). O volume ábrese co texto "Novo teatro para un tempo novo", en que a editora, Laura Tato, explica o proxecto de renovación do teatro galego que pensaban levar a cabo as Irmandades, os criterios de selección das pezas que compoñen a antoloxía e un breve estudo de cada unha delas. A seguir, os catro obras seleccionadas nunha edición divulgativa, con notas explicativas, que vai dirixida a todas as persoas interesadas no feito cultural galego: Donosiña, de Xaime Quintanilla; Entre dous abismos, de Antón Villar Ponte; María Rosa, de Gonzalo López Abente e mais Un caso compricado, de Leandro Carré Alvarellos.

Referencias