Publicacións


Voz e siléncio. Entrevista com R. Carvalho Calero

Autoría

Salinas Portugal, Francisco

Liñas de investigación

Literatura contemporánea galega

ISBN

84-87126-33-2

Editorial

Edicións do Cumio

Data de publicación

1991