Publicacións


Estudos atuais de linguística galego-portuguesa

Edición

Sánchez Rei, Xosé Manuel / Marques, Maria Aldina

Liñas de investigación

Gramática galega
Lingua portuguesa
Lingüística histórica e historia da lingua

ISBN

978-84-8487-438-6

Editorial

Laiovento

Data de publicación

2019

Número de páxinas

332