Publicacións


Linguaxe non sexista. Guía da Deputación da Coruña

Autoría

Maria Fernández Zas

Liñas de investigación

Gramática galega
Sociolingüística e planificación da lingua galega

Editorial

Deputación da Coruña

Data de publicación

2019

Número de páxinas

44