Publicacións


Idioma e sociedade. Sobre normalización e planificación da lingua galega

Autoría

Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Liñas de investigación

Sociolingüística e planificación da lingua galega

ISBN

978-84-8487-184-3

Editorial

Laiovento

Data de publicación

2020

Número de páxinas

294