Publicacións


Livros que nom lê ninguém. Poesia, movimentos sociais e antagonismo político na Galiza

Autoría

Lourido, Isaac

Liñas de investigación

Estudos literario-culturais

ISBN

978-84-87305-85-6

Editorial

Através Editora

Data de publicación

2014

Número de páxinas

200