Publicacións


Correspondencia entre Manuel María e Xosé Neira Vilas (1957-1997)

Autoría

Ferreiro, Manuel / Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Liñas de investigación

Literatura contemporánea galega
Ecdótica e crítica textual galega e portuguesa
Estudos literario-culturais

ISBN

978-84-945714-8-0

Editorial

Casa-Museo Manuel María

Data de publicación

2021

Número de páxinas

291