Publicacións


Pondal: Do dandysmo á loucura (Biografia e correspondéncia)

Autoría

Ferreiro, Manuel

Liñas de investigación

Estudos literario-culturais

ISBN

84-87847-02-1

Editorial

Edicións Laiovento

Data de publicación

1991

Número de páxinas

304

Descrición


Este volume constitúe unha innovadora e renovadora perspectiva da figura de Eduardo Pondal, da súa obra e dos principios xeradores da súa textualidade e pensamento literario, feita a través da recompilación da correspondencia pondaliana, escrita polo poeta ou a el dirixida, que abrangue un dilatado período da nosa historia.