Publicacións


Linguas minoritarias e futuro de Europa / Minority Languages and the Future of Europe

Edición

Suárez Castiñeira, María Luz / Rivadulla Costa, Diego

Editorial

Universidad de Deusto

Data de publicación

2022

Número de páxinas

280