Publicacións


Estudos sobre gramática e sociolingüística galego-portuguesas

Edición

Sánchez Rei, Xosé Manuel

Liñas de investigación

Lingua portuguesa
Ecdótica e crítica textual galega e portuguesa
Lingüística histórica e historia da lingua
Lingua e novas tecnoloxías
Gramática galega
Sociolingüística e planificación da lingua galega

ISBN

978-84-9749-819-7

Editorial

Universidade da Coruña

Data de publicación

2021

Número de páxinas

414