Publicacións


O Himno Galego. Documentos Históricos (1890-1907)

Autoría

Ferreiro, Manuel

Liñas de investigación

Estudos literario-culturais

ISBN

978-84-9749-271-3

Editorial

UDC/USC/UVI

Data de publicación

2007

Descrición


Os principais elementos da identidade nacional foron fixados na maioría das nacións europeas durante o século XIX. Así aparecen, ou se confirman, tamén en Galiza, a bandeira, o escudo e mais o himno, os tres símbolos a través dos cales unha nación proclama a súa identidade e soberanía (real ou desexada), revelando o seu pasado, o seu pensamento e a súa vontade de existencia e permanencia.

Este volume recolle en reprodución facsimilar o manuscrito autógrafo d’Os Pinos coas derradeiras correccións e dúas novas estrofas (VIII e IX) que foron incorporadas ao texto definitivo; a partitura da música do Himno Galego composta por Pascual Veiga para o Certame Musical de 1890; as bases do Certame Musical de 1890 e varias cartas da correspondencia mantida entre Eduardo Pondal e Pascual Veiga que dan conta do proceso de xestación do poema Os Pinos.