Publicacións


A lingua literaria galega no século XIX

Autoría

Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Sánchez Rei, Xosé Manuel / Sanmartín Rei, Goretti

Liñas de investigación

Lingua literaria

ISBN

84-9749-151-3

Editorial

Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña

Data de publicación

2005

Número de páxinas

789

Descrición


Estudo da lingua literaria decimonónica baseado no material informativo proporcionado pola diversidade de textos literarios dese período, que vai desde os de maior ambición estético-literaria a aqueles que simplemente pretenden reproducir a coloquialidade e espontaneidade da fala dos grupos sociais iletrados, labregos e mariñeiros.

Alén da caracterización da lingua literaria do século XIX, obxectivo fundamental da presente obra, a pluralidade de textos seleccionados fornece materia lingüística suficiente para podermos realizar tamén unha aproximación á realidade da fala no momento.