Publicacións


As Bibliotecas Dixitais

Autoría

Fernández Pérez-Sanjulián, Carme / Places, A. S.

Liñas de investigación

Literatura e novas tecnoloxías. Bibliotecas dixitais

ISBN

978-84-8487-036-4

Editorial

Laiovento

Data de publicación

2004

Número de páxinas

70

Descrición


A Internet está a producir fondas mudanzas nos hábitos sociais, nomeadamente en todo o que atinxe aos modos de acceder á información. As Bibliotecas Dixitais son un bo exemplo do aproveitamento da potencialidade da Internet para a difusión dos contidos culturais.

Este libro pretende fornecer ao público lector unha visión de conxunto dos aspectos tecnolóxicos e sociolóxicos que teñen a ver coas Bibliotecas Dixitais. Así, tras unha primeira parte en que se explican brevemente as diferentes realidades que hose se recollen baixo esta denominación, as autoras centran a súa atención en cuestións de carácter máis técnico (formatos, tecnoloxía de deseño, posíbeis servizos, etc) para, finalmente, sempre desde a perspectiva multidisciplinar que orienta o libro, analizaren as características e posibilidades de tres Bibliotecas Dixitais concretas.