Publicacións


Otero Pedrayo, Ramón O mesón dos ermos. Antoloxía de contos

Edición

Fernández Pérez-Sanjulián, Carme

Liñas de investigación

Literatura contemporánea galega

ISBN

84-89679-28-2

Editorial

A Nosa Terra/ AS-PG

Data de publicación

1997

Número de páxinas

166

Descrición


As edicións das obras de Otero Pedrayo foron obxecto de numerosas alteracións que, baixo pretexto de facilitar a lectura, modificaron substancialmente os textos orixinais. Tense provocado, dalgún xeito, que non se poidan recoñecer as características lingüísticas do gran escritor da Xeración Nós.

Nesta edición apóstase pola fidelidade, sen optar por ninguna corrección gramatical nin, moito menos, léxica.

Unha escolma que recolle as excelencias d’O mesón dos ermos e catro exemplos ben sinalados da súa narrativa breve: A sirena, Medecina legal, Doña Xohana e don Guindo e O Maroutallo.