Publicacións


Conflicto lingüístico: normalización do ensino medio

Autoría

García Negro, Pilar / Mato Landeira, F / Morán Fernández, E

Liñas de investigación

Sociolingüística e planificación da lingua galega

Editorial

Tecnocopia Galicia

Data de publicación

1976