Publicacións


O Fidalgo (Contén unhas Memórias Sintéticas do autor)

Edición

García Negro, Pilar / Dobarro, X. M.

Liñas de investigación

Literatura contemporánea galega

Editorial

Cadernos da Escola Dramática Galega

Data de publicación

1986