Publicacións


Donosiña. Introdución. Edición e notas en Xaime Quintanilla

Edición

Tato Fontaíña, Laura

Liñas de investigación

Teatro

ISBN

84-89694-40-0

Editorial

Biblioteca Arquivo Teatral Francisco Pillado UDC

Data de publicación

1997

Número de páxinas

139

Descrición


Donosiña, drama en tres autos e un prólogo, de Xaime Quintanilla, estreouse no Teatro Xofre de Ferrol, o día 7 de abril de 1920, dirixido e interpretado, no papel principal, polo seu autor.

Esta obra, que permanecía inédita, é única no teatro galego de preguerra tanto polo tema como polo seu tratamento. Foi seleccionada polo Conservatorio Nacional de Arte Galega para ser levada a escena, mais esta escolla fixo emerxeren as profundas discrepancias que, a respecto do feito dramático, existían entre os homes das Irmandades, precipitando a desaparición do Conservatorio.