Publicacións


O Bufón del rei, de Vicente Risco. A Lagarada, de Otero Pedrayo

Edición

Tato Fontaíña, Laura

Liñas de investigación

Ecdótica e crítica textual galega e portuguesa

ISBN

84-89679-30-4

Editorial

AS-PG / A Nosa Terra

Data de publicación

1997