Publicacións


Escritos sobre teatro

Edición

Tato Fontaíña, Laura

Liñas de investigación

Teatro

ISBN

84-95322-57-9

Editorial

Biblioteca Arquivo Teatral Francisco Pillado UDC

Data de publicación

2000

Número de páxinas

252

Descrición


Este volume recolle os escritos de teatro de Ricardo Carvalho Calero. Non é necesario recordarmos a importancia de Ricardo Carvalho Calero como historiador e crítico da nosa literatura e o que significou a súa monumental Historia da Literatura Galega Contemporánea, mais cumpría se tivese en conta a medida das súas achegas e aproximacións á historia do teatro. Nesta colectánea recóllense trinta e dous textos. Traballos elaborados ao longo de case corenta anos que foron publicados, ou lidos, nos máis diversos medios: artigos para xornais e revistas, conferencias, traballos de investigación e mesmo un programa de man e un prólogo.