Publicacións


Se o vós por ben teverdes. A interpolación pronominal en galego

Autoría

Sánchez Rei, Xosé Manuel

Liñas de investigación

Gramática galega

ISBN

84-89896-62-3

Editorial

Laiovento

Data de publicación

1999

Número de páxinas

242

Descrición


Estudo pormenorizado da inserción de elementos entre o pronome átono anteposto ao verbo desde a orixe ata os nosos días. O autor estuda aspectos como construcións tipo Se o vós por ben teverdes, tipoloxías, proceso de desenvolvemento, etc., para rematar na época actual reivindicando este trazo característico do galego con enormes posibilidades expresivas.

Polas páxinas do libro tense como activos compañeiros de viaxe os autores medievais, os dos séculos XV-XVIII, os clásicos da anterior centuria e algúns da presente para se comprobar como esta orde foi devagariñando a súa recorrencia no idioma e como foi murchando o seu testemuño á medida que ía transcorrendo o tempo.