Publicacións


Os pronomes demostrativos: do latín ao galego contemporáneo

Autoría

Sánchez Rei, Xosé Manuel

Liñas de investigación

Lingüística histórica e historia da lingua

ISBN

84-9749-013-4

Editorial

Área de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade da Coruña (Monografía 1 da Revista Galega de Filoloxía)

Data de publicación

2002

Número de páxinas

193

Descrición


Proponse neste traballo unha viaxe lingüística desde o latín ao galego contemporáneo usando como medio de transporte un dos elementos máis emblemáticos da capacidade de sinalizar e localizar algo ou alguén característica da linguaxe humana: os pronomes demostrativos.